Pomiar wydajności z vmstat w Linuksie

Z Thomas-Krenn-Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

vmstat (virtual memory statistics) jest wartościowym narzędziem monitoringu, które dostarcza obok informacji o pamięci również informacje o Block IO jak i aktywności CPU.

Podstawowe informacje o vmstat

vmstat dostarcza cały rząd wartości i jest typowo przywoływany z dwoma numerycznymi parametrami:

 • Przykład: vmstat 1 5
  • 1 -> wartości są mierzone i dostarczane co sekundę
  • 5 -> wartości zostaną 5x dostarczone, następnie program zostanie zakończony

Pierwszy wiersz wyniku zawiera średnie wartości od ostatniego restartu. Pozostałe wiersze wyniku przedstawiają aktualne wartości. vmstat nie wymaga żadnych specjalnych uprawnień użytkownika, może zostać wykonany przez zwykłego użytkownika.

[user@fedora9 ~]$ vmstat 1 5
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 3 0   0 44712 110052 623096  0  0  30  28 217 888 13 3 83 1 0
 0 0   0 44408 110052 623096  0  0   0   0  88 1446 31 4 65 0 0
 0 0   0 44524 110052 623096  0  0   0   0  84 872 11 2 87 0 0
 0 0   0 44516 110052 623096  0  0   0   0 149 1429 18 5 77 0 0
 0 0   0 44524 110052 623096  0  0   0   0  60 431 14 1 85 0 0
[user@fedora9 ~]$

Znaczenie poszczególnych wartości

(Quelle man vmstat):

 • Procs
  • r: The number of processes waiting for run time.
  • b: The number of processes in uninterruptible sleep.
 • Memory
  • swpd: the amount of virtual memory used.
  • free: the amount of idle memory.
  • buff: the amount of memory used as buffers.
  • cache: the amount of memory used as cache.
  • inact: the amount of inactive memory. (-a option)
  • active: the amount of active memory. (-a option)
 • Swap
  • si: Amount of memory swapped in from disk (/s).
  • so: Amount of memory swapped to disk (/s).
 • IO
  • bi: Blocks received from a block device (blocks/s).
  • bo: Blocks sent to a block device (blocks/s).
 • System
  • in: The number of interrupts per second, including the clock.
  • cs: The number of context switches per second.
 • CPU
  • These are percentages of total CPU time.
  • us: Time spent running non-kernel code. (user time, including nice time)
  • sy: Time spent running kernel code. (system time)
  • id: Time spent idle. Prior to Linux 2.5.41, this includes IO-wait time.
  • wa: Time spent waiting for IO. Prior to Linux 2.5.41, included in idle.
  • st: Time stolen from a virtual machine. Prior to Linux 2.6.11, unknown.

Przykłady

Przykład: Obciążenie CPU user

W tym przykładzie za pośrednictwem lame Encoder[1] konwertowany jest normalny plik audio w plik MP3. Ta procedura bardzo obciąża CPU, co pokazuje równolegle uruchomiony vmstat poprzez user CPU time rzędu 97%:

[user@fedora8 ~]$ vmstat 1 5
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 6 1   0 302380 16356 271852  0  0  561  568  80 590 43 7 43 7 0
 1 0   0 300892 16364 273256  0  0   0  52  79 274 97 3 0 0 0
 2 0   0 299544 16364 274532  0  0   0   0  78 372 97 3 0 0 0
 1 0   0 298292 16368 275780  0  0   0   0  53 255 97 3 0 0 0
 1 0   0 296820 16368 277192  0  0   0   0  77 377 97 3 0 0 0
[user@fedora8 ~]$

Przykład: Obciążenie CPU system

W tym przykładzie przez dd zapisywany jest plik z losową zawartością:

[user@fedora9 ~]$ dd if=/dev/urandom of=500MBfile bs=1M count=500

/dev/urandom[2] dostarcza tutaj losowe cyfry, które obliczane są przez jądro. Generuje to wysokie obciążenie dla CPU (sy - system time). vmstat pokazuje tutaj, że procesor w trakcie wykonywania kodu jądra jest obciążony na poziomie pomiędzy 93% i 97% (w tym przypadku generowaniem losowych cyfr).

[user@fedora9 ~]$ vmstat 1 5
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 2 0 402944 54000 161912 745324  5  14  54  59 221 867 13 3 82 2 0
 1 0 402944 53232 161916 748396  0  0   0   0  30 213 3 97 0 0 0
 1 0 402944 49752 161920 751452  0  0   0   0  28 290 4 96 0 0 0
 1 0 402944 45804 161924 755564  0  0   0   0  29 188 2 98 0 0 0
 1 0 402944 42568 161936 758608  0  0   0 17456 272 509 7 93 0 0 0
[user@fedora9 ~]$

Czas wykonania system calls[3][4][5] zalicza się do system time (sy).

Przykład: Brak wolnej pamięci RAM (swapping)

W tym przykładzie są otwarte liczne aplikacje (między innymi VirtualBox i Windows jako system gościa). Prawie cały RAM jest zajęty. Następnie zostaje uruchomiona następna aplikacja (OpenOffice). Jądro Linuksa magazynuje teraz dane w partycji swap na HDD, aby pozyskać RAM dla aplikacji OpenOffice. To magazynowanie danych na partycji swap jest widoczne w vmstat następująco (swap out - memory swapped to disk):

[user@fedora8 ~]$ vmstat 1 5
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 3 1 244208 10312  1552 62636  4  23  98  249  44 304 28 3 68 1 0
 0 2 244920  6852  1844 67284  0 544 5248  544 236 1655 4 6 0 90 0
 1 2 256556  7468  1892 69356  0 3404 6048 3448 290 2604 5 12 0 83 0
 0 2 263832  8416  1952 71028  0 3788 2792 3788 140 2926 12 14 0 74 0
 0 3 274492  7704  1964 73064  0 4444 2812 5840 295 4201 8 22 0 69 0
[user@fedora8 ~]$

Przykład: wysokie obciążenie odczytu IO

Tutaj za pomocą dd wczytywany jest plik (np. ISO-File) i zapisywany w /dev/null:

[user@fedora9 ~]$ dd if=bigfile.iso of=/dev/null bs=1M

vmstat wskazuje tutaj podwyższone obciążenie odczytu IO (wartość bi):

[user@fedora9 ~]$ vmstat 1 5
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 3 1 465872 36132 82588 1018364  7  17  70  127 214 838 12 3 82 3 0
 0 1 465872 33796 82620 1021820  0  0 34592   0 357 781 6 10 0 84 0
 0 1 465872 36100 82656 1019660  0  0 34340   0 358 723 5 9 0 86 0
 0 1 465872 35744 82688 1020416  0  0 33312   0 345 892 8 11 0 81 0
 0 1 465872 35716 82572 1020948  0  0 34592   0 358 738 7 8 0 85 0
[user@fedora9 ~]$ 

Przykład: wysokie obciążenie zapisu IO

Za pośrednictwem dd czytane są dane z /dev/zero i zapisywane do pliku. oflag=dsync sprawia, że dane natychmiast są zapisywane na HDD (nie tylko w Page Cache):

[user@fedora9 ~]$ dd if=/dev/zero of=500MBfile bs=1M count=500 oflag=dsync

vmstat wskazuje tutaj podwyższone obciążenie zapisu IO (wartość bo):

[user@fedora9 ~]$ vmstat 1 5
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 1 1   0 35628 14700 1239164  0  0 1740  652 117 601 11 4 66 20 0
 0 1   0 34852 14896 1239788  0  0   0 23096 300 573 3 16 0 81 0
 0 1   0 32780 15080 1241304  0  0   4 21000 344 526 1 13 0 86 0
 0 1   0 36512 15244 1237256  0  0   0 19952 276 394 1 12 0 87 0
 0 1   0 35688 15412 1237180  0  0   0 18904 285 465 1 13 0 86 0
[user@fedora9 ~]$ 

Przykład: CPU czeka na IO

W następującym przykładzie aktualnie w toku jest proces updatedb. Narzędzie updatedb jest częścią mlocate. Przeszukuje kompletny system plików i następnie tworzy bank danych dla komendy locate (przez którą pliki mogą zostać bardzo szybko wyszukane). Ponieważ updatedb musi wczytać wszystkie nazwy plików z kompletnego systemu plików to CPU musi ciągle czekać na dane z systemu IO (HDD). Dlatego vmstat wskazuje wysoką wartość dla CPU (waiting for IO):

[user@fedora9 ~]$ vmstat 1 5
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 2 1 403256 602848 17836 400356  5  15  50  50 207 861 13 3 83 1 0
 1 0 403256 601568 18892 400496  0  0 1048  364 337 1903 5 7 0 88 0
 0 1 403256 600816 19640 400568  0  0  748   0 259 1142 6 4 0 90 0
 0 1 403256 600300 20116 400800  0  0  476   0 196 630 8 5 0 87 0
 0 1 403256 599328 20792 400792  0  0  676   0 278 1401 7 5 0 88 0
[user@fedora9 ~]$

Dalsze opcje vmstat

vmstat --help

[user@fedora9 ~]$ vmstat --help
usage: vmstat [-V] [-n] [delay [count]]
       -V prints version.
       -n causes the headers not to be reprinted regularly.
       -a print inactive/active page stats.
       -d prints disk statistics
       -D prints disk table
       -p prints disk partition statistics
       -s prints vm table
       -m prints slabinfo
       -S unit size
       delay is the delay between updates in seconds. 
       unit size k:1000 K:1024 m:1000000 M:1048576 (default is K)
       count is the number of updates.
[user@fedora9 ~]$

vmstat

[user@fedora9 ~]$ vmstat
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 2 0 14960 38016  6584 1069284  0  1  506  81 727 1373 12 4 81 3 0
[user@fedora9 ~]$

vmstat -V

[user@fedora9 ~]$ vmstat -V
procps version 3.2.7
[user@fedora9 ~]$

vmstat -a

[user@fedora9 ~]$ vmstat -a
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
 r b  swpd  free inact active  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 3 0 14960 38024 988284 461704  0  1  506  81 726 1372 12 4 81 3 0
[user@fedora9 ~]$

vmstat -d

[user@fedora9 ~]$ vmstat -d
disk- ------------reads------------ ------------writes----------- -----IO------
    total merged sectors   ms total merged sectors   ms  cur  sec
ram0    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram1    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram2    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram3    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram4    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram5    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram6    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram7    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram8    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram9    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram10   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram11   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram12   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram13   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram14   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram15   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
sda  136909 31536 13893867 1197609 58190 219323 2233264 7688807   0  677
sda1  35703  6048 1326394 511477  6728 16136 182984 419232   0  222
sda2   85  1489  2935   653  141  3603  29952  5254   0   1
sda3 101111 23961 12564154 685330 51321 199584 2020328 7264321   0  512
sr0    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
fd0    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
[user@fedora9 ~]

vmstat -D

[user@fedora9 ~]$ vmstat -D
      22 disks 
      0 partitions 
    273820 total reads
    63034 merged reads
   27787446 read sectors
   2395193 milli reading
    116450 writes
    438666 merged writes
   4467248 written sectors
   15377932 milli writing
      0 inprogress IO
     1412 milli spent IO

vmstat -p

vmstat -p nie funkcjonuje na Fedorze: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=485246. Następujący wynik pochodzi z systemu Ubuntu 9.10:

user@ubuntu-9-10:~$ vmstat -p /dev/sda9
sda9     reads  read sectors writes  requested writes
        23420   411365   24464   530801
user@ubuntu-9-10:~$

vmstat -s

[user@fedora9 ~]$ vmstat -s
   1553972 total memory
   1516180 used memory
    461892 active memory
    988304 inactive memory
    37792 free memory
     6644 buffer memory
   1069388 swap cache
   1052248 total swap
    14960 used swap
   1037288 free swap
    161467 non-nice user cpu ticks
     7586 nice user cpu ticks
    46310 system cpu ticks
   1108919 idle cpu ticks
    46832 IO-wait cpu ticks
     2694 IRQ cpu ticks
     2452 softirq cpu ticks
      0 stolen cpu ticks
   6947021 pages paged in
   1116896 pages paged out
     183 pages swapped in
     3744 pages swapped out
   9985406 interrupts
   18852586 CPU context switches
  1239004323 boot time
    15072 forks
[user@fedora9 ~]$

vmstat -m

[user@fedora9 ~]$ vmstat -m
Cache            Num Total  Size Pages
fuse_request         11   11  368   11
fuse_inode          9   9  448   9
rpc_inode_cache        8   8  512   8
nf_conntrack_expect      0   0  168   24
nf_conntrack         26   80  248   16
dm_uevent           0   0  2464   3
UDPv6            22   22  704   11
TCPv6             6   6  1344   6
kmalloc_dma-512        8   8  512   8
sgpool-128          12   12  2048   4
scsi_io_context        0   0  104   39
ext3_inode_cache      6822  8360  496   8
ext3_xattr          85   85   48   85
journal_handle       170  170   24  170
journal_head         76  219   56   73
revoke_record        256  256   16  256
flow_cache          0   0   80   51
bsg_cmd            0   0  288   14
mqueue_inode_cache      7   7  576   7
isofs_inode_cache       0   0  376   10
hugetlbfs_inode_cache    11   11  344   11
dquot             0   0  128   32
shmem_inode_cache     1058  1071  448   9
xfrm_dst_cache        0   0  320   12
UDP             19   21  576   7
TCP             17   24  1216   6
blkdev_queue         21   21  1080   7
biovec-256          2   2  3072   2
biovec-128          5   5  1536   5
biovec-64           7   10  768   5
sock_inode_cache      619  650  384   10
file_lock_cache       39   39  104   39
Acpi-Operand        2935  2958   40  102
Acpi-Namespace       1700  1700   24  170
Cache            Num Total  Size Pages
taskstats          25   26  312   13
proc_inode_cache      233  242  360   11
sigqueue           28   28  144   28
radix_tree_node      7888  8606  296   13
bdev_cache          24   24  512   8
inode_cache         370  462  344   11
dentry           6592 15390  136   30
names_cache          2   2  4096   2
avc_node           73   73   56   73
selinux_inode_security   9888 10030   48   85
idr_layer_cache       627  644  144   28
buffer_head        2308  2688   64   64
mm_struct          659  693  448   9
vm_area_struct      11110 11592   88   46
files_cache         115  130  384   10
sighand_cache        141  150  1344   6
task_struct         246  248  3696   2
anon_vma          4778  5120   16  256
kmalloc-4096         95  112  4096   8
kmalloc-2048        272  304  2048   16
kmalloc-1024        518  524  1024   4
kmalloc-512         764  888  512   8
kmalloc-256         198  208  256   16
kmalloc-128         629  832  128   32
kmalloc-64         4322  5568   64   64
kmalloc-32         1554  1664   32  128
kmalloc-16         2644  3584   16  256
kmalloc-8         3561  3584   8  512
kmalloc-192        6349  6930  192   21
kmalloc-96         885  1176   96   42
[user@fedora9 ~]$ 

Odnośniki

 1. http://lame.sourceforge.net/
 2. http://de.wikipedia.org/wiki//dev/random
 3. http://de.wikipedia.org/wiki/Systemaufruf
 4. http://www.softpanorama.org/Internals/unix_system_calls.shtml
 5. http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-system-calls/

Powiązane artykuły

Konfiguracja podstawowa multipathing-u z EMC iSCSI AX4-5i pod SLES10 SP2
Software RAID w Linuksie
Wielkość swapa w Linuksie