Wirtualizacja serwera


Wirtualizacja oferuje ze sobą wiele zalet i można się z nią spotkać już niemalże w każdym przedsiębiorstwie. Ze względu na generownie znacznych oszczędności poprzez konsolidację, wirtualizacja jest szczególnie interesująca przede wszystkim dla średnich przedsiębiorstw.
Jedną z możliowości wirtualizacji jest wirtualizacja serwerów. Głównie dla firm, które używają wielu serwerów fizycznych, wirtualizacja jest najbardziej opłacalna. To obniża koszty operacyjne, zmniejszając jednocześnie koszty administrowania, utrzymania i konserwacji istniejących serwerów.        Korzyści z wirtualizacji serwerów

               _ zmniejszenie liczby fizycznych serwerów
               _ oszczędność kosztów sprzętu serwerowego
               _ oszczędność kosztów energii elektrycznej
               _ zmniejszenie kosztów administracyjnych
               _ wysoka skalowalność
               _ wysoka niezawodność
               _ oprogramowanie do zarządzania ułatwia zarządzanie infrastrukturą IT
 
 

Wirtualizacja serwerów niesie ze sobą wiele korzyści i prawie zawsze wiąże się z generowaniem oszczędności. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której zasoby fizycznego serwera są w pełni wykorzystywane. Największą zaletą wirtualizacji jest fakt, że dzięki konsolidacji serwerów fizycznych osiąga się lepsze wykorzystanie zasobów maszyn. Jednak jeśli zasoby serwera fizycznego są już w pełni wykorzystane, wirtualizacja nie przynosi zamierzonego skutku i nie niesie ze sobą wymiernych korzyści.

W naszym sklepie znajdziesz liczne możliwości wirtualizacji serwerów w Twoim przedsiębiorstwie. Chętnie doradzimy Ci, które z rozwiązań do wirtualizacji będą najodpowiedniejsze dla Twoich zastosowań.

do formularza kontaktowego