Bilans energetyczny
Wyliczenie modelowe urządzenia wolnostojącego, w Wat