LES load balancer

LES load balancer

Równoważenie obciążenia ruchu sieciowego i wysoka dostępność w niskiej cenie

Load balancery zapewniają wysoką dostępność i krótkie czasy odpowiedzi krytycznych aplikacji sieciowych poprzez inteligentne rozdzielanie obciążenia pomiędzy wieloma serwerami Nasz LES load balancer to wydajne i korzystne cenowo urządzenie oparte na systemie BalanceNG, którego twórcą jest niemiecki producent oprogramowania - firma Inlab.   

LES load balancer

LES load balancer
 • Programowy load balancer oparty na "switching engine" warstwy drugiej
 • IPv6 ready
 • Wsparcie Direct Server Return (DSR)
 • Konfiguracja HA możliwa z kolejnymi węzłami
 • Wsparcie SNMP
 • Do 128 równoległych instancji
 • Do 1024 serwerów docelowych na każdą instancję
 • Do 512 wirtualnych serwerów load balancing na każdą instancję
 • Do 4 mln sesji na 512 MB RAM
1,575.00 €
Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają ustawowego podatku VAT, są skierowane wyłącznie do przedsiębiorstw (§ 14 BGB), osób prawnych podlegających prawu publicznemu oraz podmiotów odrębnego majątku publicznoprawnego.

 

Elastyczny i wydajny load balancer

Aplikacje o znaczeniu krytycznym muszą być dostępne praktycznie w każdych okolicznościach, nawet jeśli nagle gwałtownie wzrośnie obciążenie, czy zdarzy się awaria sprzętu. Urządzenia do równoważenia obciążenia, load balancery rozdzielają ruch w sieci na wiele równocześnie pracujących serwerów. W ten sposób zapewniają skalowalność i niezawodność.

Dzięki serwerowi LES network i oprogramowaniu BalanceNG oferujemy naszym Klientom idealny, wydajny i pozwalający na oszczędność kosztów load balancer.

BalanceNG to load balancer warstwy drugiej (layer 2) realizowany programowo. Oprogramowanie zostało opracowane w Niemczech i jest wolne od luk, "backdoorów" i innych interfejsów monitorujących. Produkt został potwierdzony certyfikatem „IT Security made in Germany“ Stowarzyszenia Bezpieczeństwa IT (TeleTrusT).

Bezpieczeństwo IT made in Germany

Od lat load balancer BalanceNG jest z powodzeniem używany w wielu dużych firmach telekomunikacyjnych, w wielu krytycznych obszarach ich działalności.

Oprogramowanie zawiera swój własny, zoptymalizowany stos sieciowy oraz wspiera 10 różnych metod load balancingu oraz balancing w pełni konfigurowalny, bazujący na agentach. BalanceNG jest bardzo dobrze udokumentowany. Liczne przykłady konfiguracji ułatwiają szybki start i wdrożenie systemu.

Dzięki połączeniu oprogramowania BalanceNG z naszym chłodzonym pasywnie serwerem LES network powstało rozwiązanie Load Balancer Appliance, które pomimo korzystej ceny spełnia najwyższe wymagania: dziesięć portów sieciowych sprzętu umożliwa najwyższą zmienność przy zastosowanej topologii sieci. Ponieważ BalanceNG wykorzystuje funkcje hyper threading, oprogramowanie optymalnie wykorzystuje 4 rdzenie procesora.


Funkcje oprogramowania
 • Wysoka wydajność dzięki zoptymalizowanemu stosowi sieciowemu oraz hyperthreadingowi
 • Łatwa instalacja i konfiguracja
 • Wysoka dostępność z VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
 • Wsparcie DSR (Direct Server Return)
 • Do 128 wirtualnych instancji na serwer
 • Wspracie IPv6
 • 10 metod load balancingu
 • 4 metody health check
 • 8 mln sesji na GB RAM

 

Funkcje sprzętu
 • 10 portów Ethernet
 • Procesor quad core
 • Do 8 GByte RAM
 • Wysokiej jakości komponenty przemysłowe
 • Kompaktowe wymiary: 48 mm (W), 185 mm (S), 165 mm (G)