Porównanie najważniejszych cech serwerów

Nowy dodatek do interfejsu naszego sklepu internetowego umożliwia szybkie zorientowanie się w takich cechach serwera jak wydajność, wielkość pamięci, pojemność dysków, zdalne zarządzanie i energooszczędność. Możesz także w prosty, graficzny sposób porównać ze sobą kilka serwerów. Poniżej dowiesz się na jakich parametrach serwera zbudowaliśmy nasz nowy system oceny.

Wydajność
Wszystkie nasze systemy testujemy pod kątem wydajności procesorów. Wydajność jest oceniana na podstawie czasu, jaki zajmuje danemu modelowi serwera skompilowanie kernela systemu Linux. Do testów używany jest zawsze najmocniejszy procesor, jaki da sie zainstalować w danym modelu.
5 Punktów: Czas kompilacji (0,5> Min.
4 Punkty: Czas kompilacji (5,10> Min.
3 Punkty: Czas kompilacji (10,15> Min.
2 Punkty: Czas kompilacji (15,20> Min.
1 Punkt: Czas kompilacji >20 Min.

Wielkość pamięci
Ocena bazuje na maksymalnej wielkości pamięci, jaką można zainstalować w danym serwerze.
5 Punktów: Maks. wielkość pamięci ponad 64 GB
4 Punkty: Maks. wielkość pamięci między 24 a 64 GB
3 Punkty: Maks. wielkość pamięci między 8 a 24 GB
2 Punkty: Maks. wielkość pamięci między 4 a 8 GB
1 Punkt : Maks. wielkość pamięci do 4 GB

Pojemność dysków
Ocenie podlega maksymalna powierzchnia dyskowa jaką da się osiągnąć w danym modelu serwera. Parametr jest iloczynem ilości dostępnych slotów na dyski twarde i pojemności największego modelu dysku.
5 Punktów: ponad 24 TB
4 Punkty: od 8 do 24 TB
3 Punkty: od 4 do 8 TB
2 Punkty: od 2 do 4 TB
1 Punkt : do 2 TB

Karty dodatkowe
Ocenie podlega ilość kart dodatkowych, które zainstalować można w danym modelu serwera.
5 Punktów: 6-7 kart dodatkowych
4 Punkty: 4-5 kart dodatkowych
3 Punkty: 3 karty dodatkowe
2 Punkty: 2 karty dodatkowe
1 Punkt : 1 karta dodatkowa

Energooszczędność
Ocenie podlega wydajność zasilaczy (zasilacze "high efficiency", zasilacze z certyfikatem 80plus).
5 Punktów: Wszystkie systemy, w których znajduje się zasilacz z certyfikatem 80plus Gold, Silver, Bronze lub Standard
4 Punkty: Wszystkie systemy, w których znajduje się zasilacz "high efficient", bez certyfikatu 80plus
2 Punkty: Wszystkie systemy, które nie posiadają zasilaczy 80plus lub "high efficiency"