Login - www
Pełna kontrola
Emulacja napędów
Monitoring sprzętu
Zarządzanie profilami

ZARZĄDZANIE PROFILAMI UŻYTKOWNIKÓW
Wielu użytkowników może mieć zdalny dostęp do jednego serwera, ale nie wszyscy muszą mieć takie same uprawnienia. Moduł IPMI umożliwia także zdefiniowanie profili użytkowników.