Login - www
Pełna kontrola
Emulacja napędów
Monitoring sprzętu
Zarządzanie profilami

LOGIN PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ WWW
Wygodny dostęp do serwera dzięki logowaniu przez przeglądarkę internetową - wystarczy podać adres IP modułu IPMI.