MAŁA KARTA -
DUŻE MOŻLIWOŚCI
Moduł IPMI umożliwia
dostęp do wszystkich
funkcji płyty głównej.
Jest instalowany
w specjalnym gnieździe
na płytach SuperMicro,
nie zabiera zatem gniazda PCI-Express ani PCI-X.
Dostęp do modułu przez unikalny adres IP.

Moduł IPMI
instalowany
na płycie