Load balancery
Usługi, które świadczone są za pośrednictwem Internetu lub sieci wewnętrznej mogą zostać najoptymalniej rozdzielone za pomocą load balancera. Skorzystaj z naszych rozwiązań i optymalnie wykorzystuj swój system.

 

Loadbalancer w Thomas-Krenn

Stwórz wysoce dostępną, elastyczną i skalowalną infrastrukturę internetową

 

Loadbalancery to urządzenia do równoważenia obciążenia sieci. Systemy te zapewniają, że w środowisku IT kompleksowe zapytania są dzielone pomiędzy wieloma, pracującymi równolegle serwerami. Zapytania użytkowników zostają automatycznie i inteligentnie regulowane według wcześniej ustalonych zasad. Jeśli jeden z serwerów ulegnie awarii, loadbalancer rozkłada obciążenie na inny aktywny serwer.

 

Nasze propozycje funkcjonalnych rozwiązań

 

Nie znaleziono żadnych produktów.

Using load balancers correctly

Load balancers ensure that server queries are distributed across multiple servers working in parallel. They are used when a service must be constantly available or when it cannot be handled by a single server. In such cases, load balancer systems help ensure that applications are reliably available. Load balancers support high throughput and performance via intelligent, dynamic distribution of the workload to the various servers. User access is automatically and intelligently managed according to pre-set rules.