Net Promoter Score


Net Promoter Score (NPS) jest jednym z kluczowych wskaźników służących do określenia sukcesu firmy i jej usług. Zadowolenie klienta jest określana przez konkretne badania, następnie zostaje obliczona wartość Net Promoter Score.

W Thomas-Krenn przywiązujemy wielką wagę do ciągłego rozwoju i z tego powodu regularnie określamy wartość Net Promoter Score. Tylko w ten sposób możemy stale ulepszać jakość naszych usług i i upewnić się, czy nasze działania przyczynią się do wzrostu zadowolenia klientów. Ponieważ to Twoja satysfakcja jest dla nas priorytetem.

W 2013 roku średnia wartość Net Promoter Scores wśród przedsiębiorstw oferujących hardware wynosiła 32 %.

 


Nasz aktualny Net Promoter Score: 

69%

NetPromoter_Skala

 

Jak obliczana jest wartość Net Promoter Score?

Aby zmierzyć wartość wskaźnika NPS należy zadać następujące pytanie wybranej grupie klientów: „W skali od zera do dziesięciu, na ile prawdopodobne jest, że polecisz naszą firmę swojemu znajomemu?”. Odpowiedż w skali od 0 (mało prawdopodobne) do 10 (bardzo prawdopodobne) umożliwia klasyfikację klientów na promotorów (Promoters) i krytyków marki (Destractors) – czyli na osoby, które szczególnie chętnie polecają firmę innym oraz osoby, które są raczej negatywnie  nastawione do firmy i jej usług.

Wartość Net Promoter Score oblicza się według następującego wzoru: NPS = Promotorzy (Promoters) % – Krytycy marki (Destractors) %