Porovnání základních vlastností serverů!

S naším novým systémen máte možnost na první pohled porovnat u našich serverů výkon, velikost paměti, HDD-kapacitu, remote management a energetickou efektivnost.
Zde naleznete přesné informace, které jsou ohodnoceny určitým počtem bodů.


Výkon
U všech procesorů testujeme jejich výkon na jediném serverovém systému. Tento výkon je hodnocen podle doby, kterou systém (v min) potřebuje ke kompilaci linuxového jádra.
Bodové hodnocení je stanoveno v každém systému na poslední a tím na nejvýkonnější CPU v konfigurátoru.

5 bodů: 0-5 min doba kompilace
4 body: 6-10 min doba kompilace
3 body: 11-15 min doba kompilace
2 body: 16-20 min doba kompilace
1 bod: > 20 min doba kompilace


Velikost paměti

Hodnocení se zde provádí na základě maximální velikosti RAM, kterou je možné instalovat v daném serveru.

5 bodů: max. velikost paměti od 64GB
4 body: max. velikost paměti mezi 24GB a 64GB
3 body: max. velikost paměti mezi 8GB a 24GB
2 body: max. velikost paměti mezi 4GB a 8GB
1 bod : max. velikost paměti až 4GB


Pevné disky - kapacita
Základem pro hodnocení je v tomto případě maximální kapacita disků serveru.
Tato hodnota je vypočtena automaticky díky možným HDD slotům v šasi (case) a vynásobena kapacitou aktuálně největšího dostupného disku.

5 bodů: od 24TB max. kapacity disků
4 body: od 8TB do max. 24TB kapacity disků
3 body: od 4TB do max. 8TB kapacity disků
2 bodu: od 2TB do max. 4TB kapacity disků
1 bod : do max. 2TB kapacity disků


Dodatkové karty

Hodnocení podle počtu dodatkových karet, které lze instalovat v daném modelu.

5 bodů: 6 - 7 dodatkových karet
4 body: 4 - 5 dodatkových karet
3 body: 3 dodatkové karty
2 body: 2 dodatkové karty
1 bod : 1 dodatková karta


Energetická efektivnost

Základem pro hodnocení je zde efektivnost napájecího zdroje.
(high-efficiency napájení nebo napájení certifikované v 80plus)

5 bodů: všechny systémy, ve kterých se nacházejí napájení certifikované v 80plus Gold, Silver, Bronze nebo Standard 
4 body: všechny systémy, ve kterých je instalováno "high-efficient" napájení, bez 80plus certifikace
2 body: všechny systémy bez "high-efficient" napájení