Rozšiřte si Vaší UPS s externím Batterypack
pro delší překlenovací dobu!

Podle tabulky si můžete spočítat Vaší potřebnou překlenovací dobu:

Zátěž bez 1 pack 2 pack 3 pack 4 pack
1000VA/700W

5 min

48 min 

104 min

- -
1500VA/1050W

8 min

37 min

70 min

106 min

144 min

2000VA/1400W

5 min

26 min

49 min

74 min

100 min

3000VA/2100W 5 min 25 min 38 min 54 min 70 min
5000VA/3500W 13 min 37 min 65 min 96 min 128 min
6000VA/4200W 10 min 30 min 52 min 76 min 102 minVšechny překlenovací doby jsou v minutách.
Jedná se přitom o přibližné informace, které se mohou lišit podle konfigurace, věku baterie, teploty atd.