Přihlášení přes prohlížeč
Plná kontrola
Simulace drives
Hardware monitoring
User Management

NA STRANĚ SPOLEHLIVOSTI
Nebudete potřebovat vlastního technika, protože přes IPMI-Modul máte přístup ke všem vestavěným senzorům na mainboard - můžete sledovat teplotu, napětí, HDD, hlavní paměť a procesor.

Můžete si nastavit automatické upozorňování na každou chybu, která nastane.