Přihlášení přes prohlížeč
Plná kontrola
Simulace drives
Hardware monitoring
User Management

PŘIHLÁŠENÍ PROSTŘEDNICTVÍM PROHLÍŽEČE
Přes IP adresu se můžete pohodlně přihlásit do IPMI-Moduls v Management Softwaru.