MALÝ ALE ŠIKOVNÝ
IPMI-Modul Vám
umožní přístup ke všem
funkcím mainboard.
Samostatné připojení
umožňuje využití všech
PCI slotů.

 

Přímý přístup na IPMI-Modul je zajištěn pomocí unikátní IP-adresy.

IPMI-Modul
jako doplněk
Serveru!