Loadbalancer

Rozdělení zátěže od společnosti Thomas-Krenn

Využíváte výpočetně náročné služby, které vyžadují více než jeden server nebo které musejí být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu? Vytvořte si s naším rozdělením zátěže vysoce dostupnou, flexibilní IT infrastrukturu.

Přečtěte si náš příspěvek k této problematice v našem internetovém časopisu TKmag.

 

Naše nejvhodnější řešení pro Vás

Bohužel nebyly nalezeny žádné výrobky.

Správné využití rozdělení zátěže

Rozdělení zátěže slouží k rozdělování velkého množství požadavků na několik paralelně pracujících serverů. Používá se všude tam, kde musí být služba nonstop k dispozici nebo kde nemůže být zajišťována jediným serverem. V takovém případě systémy rozdělování zátěže zajišťují, aby byly aplikace spolehlivé a neustále k dispozici. Velký tok dat a výkon podporuje rozdělování zátěže inteligentním, dynamickým rozložením zátěže na různé servery. Přístupy uživatelů se přitom řídí automaticky a inteligentně podle stanovených pravidel.