Tiráž

 

Představenstvo

Dr. David Hoeflmayr (Předseda)
Ralf Hohmann

 

Centrála koncernu:

Thomas-Krenn.AG
Speltenbach-Steinäcker 1
94078 Freyung
Německo

info@thomas-krenn.com

Daňové č.: 153/120/70550

HRB: 6790

DIČ: DE 232683379, Okresní soud Pasov

D-U-N-S: 33-277-8526

Registrační číslo WEEE: DE 82089559

 

Předseda dozorčí rady:
Guido Bollue

Bankovní spojení:

Deutsche Bank
Č. účtu 340394600
Kód banky 75070013
SWIFT DEUTDEMM750
IBAN DE09 7507 0013 0340 3946 00

 

Kontakt:

Poradenství: +49 8551 9150 300
Podpora: +49 8551 9150 500
 

Vyloučení odpovědnosti

Informace obsažené na těchto stránkách nezakládají nárok na právní závaznost.
Protože zveřejňované internetové stránky se často mění, je nutné obsahy, formu a grafiky hodnotit v daném okamžiku. V žádném případě nemůže společnost Thomas-Krenn.AG převzít odpovědnost za příp. škody, ušlý zisk nebo jiné hospodářské ztráty, které vyplynou jako důsledek ze zde uvedených informací, textů či souvislostí.

 

Obecně

Údaje o cenách a vybavení i jiné obsahy této webové stránky jsou platné pouze ve Spolkové republice Německo. Nepředstavují nabídku v právním smyslu. Všechny prodeje probíhají podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti Thomas-Krenn.AG. Tiskové chyby, omyly a změny jsou vyhrazeny. Na obrázcích jsou vyobrazena i volitelná nadstandardní vybavení, která nejsou obsažena ve standardním vybavení.

 

Odkazy na externí webové stránky

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („Odkazy“), které jsou mimo odpovědnost autora, by se odpovědnost uplatnila pouze v případě, kdy jsou autorovi známy obsahy a je pro něho technicky možné a únosné zabránit využití protiprávních obsahů. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době umístění odkazu nebylo možné rozpoznat žádné nelegální obsahy na stránkách propojených odkazy. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí uspořádání, obsahy nebo autorství stránek propojených odkazy. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech stránek propojených odkazy, které byly po umístění odkazu změněny. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy umístěné v rámci vlastní internetové nabídky. Za nelegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou při použití nebo nevyužití takto poskytnutých informací, ručí sám poskytovatel stránky, na kterou se odkazuje, ne ten, kdo prostřednictvím odkazů na příslušné sdělení pouze odkazuje.

 

Cookies

V našem internetovém obchodě se v souborech cookies ukládají údaje o našich zákaznících, které jsou platné pouze pro aktuální návštěvu naší internetové stránky. Údaje uložené v souboru cookie vám ušetří opětovné vyplňování formulářů. Ve svém prohlížeči můžete spravovat souhlas s ukládáním cookies této stránky a případně je zablokovat.

 

Okamžik uzavření smlouvy

Po zadání vašich osobních údajů a kliknutí na tlačítko „Dokončit objednávku“ v závěrečném kroku procesu objednávky odešlete závaznou objednávku na zboží obsažené v nákupním košíku. Potvrzení přijetí objednávky následuje bezprostředně po odeslání objednávky. Kupní smlouva vznikne naším potvrzením objednávky nebo dodáním zboží.

 

Náhled textu smlouvy

Text smlouvy se uloží. Všeobecné obchodní podmínky si můžete kdykoliv zobrazit na této stránce. Vaše konkrétní údaje z objednávky nelze z bezpečnostních důvodů vyvolat přes internet.

 

Dodání

Dodáváme prostřednictvím společnosti UPS (United Parcel Service). Předpokládanou dodací lhůtu zjistíte u popisu produktu. Pokud není uveden žádný údaj, probíhá dodávka do 30 dní od přijetí objednávky.

 

Autorská práva

Informace, grafiky a specifikace uvedené na těchto internetových stránkách podléhají autorskému právu a bez písemného souhlasu společnosti Thomas-Krenn.AG nesmí být rozmnožovány, předváděny nebo zpracovávány. Všechny názvy značek, názvy produktů a loga jsou značkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

 

Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je nutné považovat za součást internetové nabídky, která odkazuje na tuto stránku. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly nebo už neodpovídaly či ne zcela úplně odpovídaly platnému právnímu stavu, zůstávají tím obsah a platnost zbylých částí dokumentu nedotčeny.

 

Ochrana dat a Google Analytics

Tento web využívá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat vaše používání webu. Informace o vašem použití tohoto webu poskytnuté prostřednictvím cookies se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. V případě aktivované anonymizace IP adresy na tomto webu však bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které ratifikovaly dohodu o Evropském hospodářském prostoru, nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele tohoto webu využije společnost Google tyto informace k vyhodnocování vašeho používání webu, sestavování zpráv o aktivitách na webu a poskytování dalších služeb spojených s používáním webu a internetu pro provozovatele webu. IP adresa předaná v rámci služby Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude společností Google spojena s žádnými dalšími údaji. Ukládání souborů cookies můžete zakázat odpovídajícím nastavením ve vašem prohlížeči. Upozorňujeme však, že v takovém případě nemusí být možné používat všechny funkce webu v plném rozsahu. Kromě toho můžete záznamu a zpracování dat vytvářených souborem cookie a vztahujících se k vašemu používání webu (vč. IP adresy) společností Google zabránit stažením a nainstalováním zásuvného modulu do prohlížeče, který naleznete pod tímto odkazem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Záznam dat službou Google Analytics můžete zakázat kliknutím na následující odkaz. Bude uložen tzv. opt-out cookie, který zakáže budoucí záznam vašich dat při návštěvě tohoto webu:

Deaktivace služby Google Analytics

Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně dat naleznete v části Terms nebo Privacy Overview. Upozorňujeme vás, že služba Google Analytics byla na tomto webu rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, který zajišťuje anonymní záznam IP adres (tzv. IP masking).

Službu Google Analytics využíváme dále k vyhodnocování dat ze služeb AdWords a Double-Click-Cookie ke statistickým účelům. Pokud si to nepřejete, můžete provést deaktivaci prostřednictvím aplikace Ads Preferences Manager.

Podrobné prohlášení k ochraně dat najdete zde>>
 

Řešení sporů

Nejsme povinni ani připraveni se účastnit řešení sporů před smírčím orgánem na ochranu spotřebitele.