Tiráž

 

Představenstvo

Dr. David Hoeflmayr (Předseda)
Ralf Hohmann

 

Centrála koncernu:

Thomas-Krenn.AG
Speltenbach-Steinäcker 1
94078 Freyung
Německo

info@thomas-krenn.com

Daňové č.: 153/120/70550

HRB: 6790

DIČ: DE 232683379, Okresní soud Pasov

D-U-N-S: 33-277-8526

Registrační číslo WEEE: DE 82089559

 

Předseda dozorčí rady: Andrew Cook

Bankovní spojení

Deutsche Bank
Kto 340394600
BLZ 75070013
SWIFT DEUTDEMM750
IBAN DE09 7507 0013 0340 3946 00

 

Kontakt:

Poradenství: +420 388 880 119
Support: +49 8551 9150 500
Hosting: +49 8551 9150 170
 

Vyloučení právního nároku

Informace prezentované na těchto stránkách nezakládají žádný právní nárok.
Vzhledem k tomu, že se jejich obsah často mění, musí být veškeré údaje brány tak, jak jsou v té době zveřejněny. V žádném případě nenese Thomas-Krenn.AG odpovědnost za jakékoliv škody, ušlý zisk nebo jiné ekonomické ztráty, které by mohly vzniknout v důsledku údajů uvedených na těchto stránkách.

 

Všeobecné

Informace o cenách a zařízeních stejně tak další obsah těchto stránek je platný pouze ve Spolkové republice Německo. Neznamená však nabídku v právním slova smyslu. Veškerý prodej se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Thomas-Krenn.AG. Chyby a opomenutí nejsou vyloučeny. Právo na změnu bez udání důvodu vyhrazeno. Na ilustracích také mohou být zobrazeny položky, které už nejsou součástí standardní nabídky.

 

Odkazy na externí stránky

Pro přímé nebo nepřímé odkazy na jiné internetové stránky ("linky"), které leží mimo oblast odpovědnosti autora, by závazek odpovědnosti vznikl pouze v případě, v němž autor sám zná obsah a bylo by to technicky možné a přiměřené, aby se zabránilo použití jakéhokoliv nelegálního obsahu. Autor výslovně uvádí, že v okamžiku umístění linku, žádný nelegální obsah na odkazovaných stránkách nebyl rozpoznán. Na aktuální a budoucí podobu, obsah či autorství odkazovaných stránkách, nemá autor tohoto webu žádný vliv. Proto se výslovně distancuje od obsahů všech odkazovaných stránek, které byly změněny po prolinkování. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy umístěné v rámci vlastní internetové prezentace. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vyplývají z používání nebo nepoužívání informací nese odpovědnost pouze autor příslušných stránek a nikoli osoba, která na příslušnou publikaci odkazuje.

 

Cookies

V našem obchodu jsou informace o zákazníkovi uložena v Cookies, která jsou platná pouze po dobu návštěvy našich stránek. Data uložená v Cookies usnadňují opakované vyplňování formulářů. Ve Vašem prohlížeči si můžete nastavit Cookies pro tuto stránku a v případě potřeby je lze zakázat.

 

Datum uzavření smlouvy

Po vyplnění Vašich osobních údajů a kliknutí na tlačítko "Objednat" v posledním kroku objednávkového procesu zadáte závaznou objednávku zboží obsaženou ve Vašem nákupním košíku. Potvrzení objednávky následuje okamžitě po jejím odeslání. Kupní smlouva přichází s naším potvrzením objednávky nebo dodáním zboží.

 

Nahlédnutí do smlouvy

Text smlouvy je uložen. Na našem webu máte kdykoliv možnost nahlédnout do našich všeobecných obchodních podmínek. Z bezpečnostních důvodů však nejsou na Internetu k dispozici Vaše konkrétní data objednávek.

 

Doručení

Objednané zboží doručujeme prostřednictvím společnosti UPS (United Parcel Service). Podívejte se prosím na popis příslušného produktu pro bližší informace o přesném termínu doručení. Pokud v popisu nejsou uvedené žádné bližší údaje o doručení, má se za to, že zásilka bude doručena do 30 dnů po provedení objednávky.

 

Copyright

Informace prezentované na těchto internetových stránek, grafika a rozvržení podléhají autorským právům a nesmí být bez písemného souhlasu společnosti Thomas-Krenn.AG reprodukovány, kopírovány nebo zpracovávány. Všechny značky, názvy výrobků a loga jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 

Právní dopady tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je vnímáno jako součást internetové nabídky, na které naleznete odkaz na tuto stránku. Pokud neodpovídají některé části nebo formulace tohoto textu současné právní situaci, zůstávají ostatní části tohoto ustanovení a dokumentu ve svém obsahu a platnosti nedotčeny.

 

Ochrana dat a Google Analytics

Tyto stránky používají Google Analytics, webový analytický nástroj od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. Cookies“, textové soubory, které se ukládájí na Vašem počítači a umožňují vyhodnocující analýzu návštěvnosti jednotlivých stránek. Informace získané pomocí Cookies o používání těchto stránek jsou obvykle přeneseny a uloženy na server společnosti Google v USA. V případě aktivace anonymizace IP adres na těchto stránkách, bude Vaše IP adresa zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské Unie nebo dalších smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto stránek použije Google tyto informace pro účely analýzy Vašich návštěv na stránkách, k sestavení reportů aktivit a pro poskytování dalších služeb souvisejících s webovou aktivitou a použitím Internetu. Vaším prohlížečem poskytnutá IP adresa v rámci Google Analytics nebude kombinována s žádnými jinými údaji společnosti Google. Ukládání Cookies můžete zabránit zvolením příslušného nastavení Vašeho prohlížeče. Tímto Vás však chceme upozornit na to, že v takovém případě však nebudete moci využívat plně veškeré funkce těchto stránek. Kromě toho můžete zabránit získávání dat z Cookies o užívání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin do Vašeho prohlížeče dostupný na následujícím linku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Můžete zabránit sbírání dat aplikací Google Analytics tím, že kliknete na následující link. Tím se nastaví Opt-Out Cookie, který zabrání shromažďování informací při návštěvě této stránky:

Deaktivovat Google Analytics

Bližší informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů naleznete v části Podmínky nebo pod Ochrana osobních údajů. Upozorňujeme vás na to, že na těchto stránkách byl Google Analytics rozšířen o kód "gat._anonymizedIp();" k anonymnímu sběru IP adres (tzv. IP-Masking).

Google Analytics používáme také k analýze dat z AdWords a tzw. Double-Click-Cookie pro statistické účely. Pokud byste si to nepřáli, můžete sběr těchto dat deaktivovat přes Správce nastavení reklam.

Podrobné informace o ochraně ososbních údajů naleznete zde>>